Op alle leveringen en diensten zijn de ICT~Office Algemene Voorwaarden van toepassing.